Konstgalleri Kenneth Holmqvist - mineralutställning

kenneth.holmqvist@konstgalleri.net

Silikater


Fluorider

Oxider

Karbonater


Sulfider


Vulkaniska mineral

Fossiltillbaka